Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1950/UBND 12/10/2021 Công văn (số: 1950/UBND) về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến từ các vùng nguy cơ thuộc các tỉnh/TP khác
2 16/CĐ-BCĐ 11/10/2021 Công điện (số: 16/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với Bão Kompasu và mưa lũ
3 15/CĐ-BCĐ 08/10/2021 Công điện (số: 15/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
4 1883/UBND 04/10/2021 Công văn (số: 1883/UBND) về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 10/2021
5 1782/UBND 22/09/2021 Công văn (số: 1782/UBND) V/v chuyển trạng thái mới và áp dụng các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 theo từng vùng trên địa bàn huyện
6 1753/UBND 20/09/2021 Công văn (số: 1753/UBND) V/v tổ chức dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện ảnh hưởng củadịch bệnh Covid-19
7 1689/UBND 08/09/2021 Công văn (số: 1689/UBND) V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8 14/CĐ-BCĐ 08/09/2021 Công điện (số: 14/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với cơn bão CONSON và mưa lớn
9 1678/UBND 07/09/2021 Công văn (số: 1678/UBND) về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
10 3/CĐ-UBND 06/09/2021 Công điện (số: 13/CĐ-UBND) về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »