Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1301/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo (số: 1301/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 1262/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1262/UBND) V/v thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19
3 1261/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1261/UBND) V/v điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19
4 1260/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1260/UBND) V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa
5 1203/UBND 09/07/2021 Công văn (số: 1203/UBND) về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn huyện.
6 1198/TB-UBND 09/07/2021 Thông báo (số: 1198/TB-UBND) về việc công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
7 1101/UBND 25/06/2021 Công văn (số: 1101/UBND) V/v tăng cường quản lý các nhà hàng, quán ăn, Trạm xăng dầu, xe khách liên tỉnh trên tuyến quốc lộ
8 2504/UBND 24/06/2021 Quyết định (số: 2504/UBND) V/v hủy kết quả công nhận trúng đấu giá QSD đất tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
9 1064/UBND 22/06/2021 Công văn (số: 1064/UBND) V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19
10 1034/UBND 17/06/2021 Công văn (số: 1034/UBND) V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »