Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1260/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1260/UBND) V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa
2 1203/UBND 09/07/2021 Công văn (số: 1203/UBND) về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn huyện.
3 1198/TB-UBND 09/07/2021 Thông báo (số: 1198/TB-UBND) về việc công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
4 1101/UBND 25/06/2021 Công văn (số: 1101/UBND) V/v tăng cường quản lý các nhà hàng, quán ăn, Trạm xăng dầu, xe khách liên tỉnh trên tuyến quốc lộ
5 2504/UBND 24/06/2021 Quyết định (số: 2504/UBND) V/v hủy kết quả công nhận trúng đấu giá QSD đất tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
6 1064/UBND 22/06/2021 Công văn (số: 1064/UBND) V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19
7 1034/UBND 17/06/2021 Công văn (số: 1034/UBND) V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
8 985/UBND 11/06/2021 Công văn (số: 985/UBND) về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
9 963/UBND 08/06/2021 Công văn (số: 963/UBND) V/v tăng cường triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động để sử dụng thẻ BHYT
10 943/UBND 07/06/2021 Công văn (số: 943/UBND) về việc tăng cường rà soát, giám sát người dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »