Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 740/KH-UBND 07/05/2021 Kế hoạch (số: 740/KH-UBND) kiểm tra về giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
2 732/UBND 06/05/2021 Công văn (số:732/UBND) về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19
3 733/UBND 06/05/2021 Công văn (số:733/UBND) về việc tạm dừng một số hoạt động tham quan du lịch trên địa bàn huyện
4 710/UBND 03/05/2021 Công văn (số:710/UBND) về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
5 :704/UBND 29/04/2021 Công văn (số:704/UBND) về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1454/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh
6 698/TB-UBND 28/04/2021 Thông báo (số: 698/TB-UBND) kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về văn hóa, thể thao và liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7 688/UBND 27/04/2021 Công văn (số: 688/UBND) về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
8 17/QĐ-UBBC 26/04/2021 Quyết định (số: 17/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
9 677/TB-UBND 26/04/2021 Thông báo (số: 677/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
10 675/UBND 23/04/2021 Công văn (số: 675/UBND) về việc thực hiện quy định thời gian làm việc mùa hè
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »