Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 01/CĐ-UBND 07/01/2022 Công điện (số:01/CĐ-UBND) Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bố Trạch
2 19/CĐ-UBND 17/12/2021 Công điện (số:19/CĐ-UBND) Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão RAI
3 18/CĐ-UBND 17/10/2021 Công điện (số: 18/CĐ-UBND) về việc ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm có thể gây mưa lũ lớn
4 17/CĐ-UBND 13/10/2021 Công điện (số: 17/CĐ-UBND) về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 (Kompasu)
5 16/CĐ-BCĐ 11/10/2021 Công điện (số: 16/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với Bão Kompasu và mưa lũ
6 15/CĐ-BCĐ 08/10/2021 Công điện (số: 15/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
7 14/CĐ-BCĐ 08/09/2021 Công điện (số: 14/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với cơn bão CONSON và mưa lớn
8 3/CĐ-UBND 06/09/2021 Công điện (số: 13/CĐ-UBND) về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
9 07/CĐ-BCĐ 12/06/2021 Công điện (số:07/CĐ-BCĐ) Ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên biển đông
10 04/CĐ-UBND 16/04/2021 Công điện (số: 04/CĐ-UBND) về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò
1 2 3 4 5 6 »