Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 698/TB-UBND 28/04/2021 Thông báo (số: 698/TB-UBND) kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về văn hóa, thể thao và liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 688/UBND 27/04/2021 Công văn (số: 688/UBND) về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3 17/QĐ-UBBC 26/04/2021 Quyết định (số: 17/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
4 677/TB-UBND 26/04/2021 Thông báo (số: 677/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
5 675/UBND 23/04/2021 Công văn (số: 675/UBND) về việc thực hiện quy định thời gian làm việc mùa hè
6 :673/UBND-NN 23/04/2021 Công văn (số:673/UBND-NN) về việc triển khai Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường
7 668/UBND-KTHT 23/04/2021 Công văn (số:668/UBND-KTHT) về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021
8 634/UBND 20/04/2021 Công văn (số:634/UBND) về việc thực hiện các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 406/QĐ-TTg
9 05/CT-UBND 16/04/2021 Chỉ thị (số: 05/CT-UBND) về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
10 04/CĐ-UBND 16/04/2021 Công điện (số: 04/CĐ-UBND) về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò