Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 03CT-UBND 23/02/2021 Chỉ thị (số:03CT-UBND) về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
2 03/TB-UBBC 19/02/2021 Thông báo (số:03/TB-UBBC) về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2021-2026
3 235/UBND 10/02/2021 Công văn (số: 235/UBND) về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
4 217/UBND 04/02/2021 Công văn (số: 217/UBND) về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
5 189/UBND 03/02/2021 Công văn (Số: 189/UBND) thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
6 174/UBND 30/01/2021 Công văn (số: 174/UBND) về việc áp dụng các biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch Covid-19
7 160/UBND 28/01/2021 Công văn (số: 160/UBND) về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
8 134/TB-UBND 25/01/2021 Thông báo (Số:134/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
9 112/TB-UBND 22/01/2021 Thông báo (Số:112/TB-UBND) về việc điều chỉnh thời gian và tổ chức Lễ phát động trồng cây Tết Tân Sửu năm 2021 của huyện (Thông báo này thay cho Giấy mời)
10 130/QĐ-UBND 19/01/2021 Quyết định (số: 130/QĐ-UBND) về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.