Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 14/CĐ-BCĐ 08/09/2021 Công điện (số: 14/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với cơn bão CONSON và mưa lớn
2 1678/UBND 07/09/2021 Công văn (số: 1678/UBND) về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
3 3/CĐ-UBND 06/09/2021 Công điện (số: 13/CĐ-UBND) về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
4 1659/TB-UBND 04/09/2021 Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
5 1647/UBND 01/09/2021 Công văn (số: 1647/UBND) V/v Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6 1611/UBND 26/08/2021 Công văn (số: 1611/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg
7 1604/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1604/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8 1599/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1599/UBND) về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ, khu vực chợ cá, bến cá, thuyền cá trên địa bàn
9 1593/UBND 24/08/2021 Công văn (số: 1593/UBND) về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
10 1543/UBND 20/08/2021 Công văn (số: 1543/UBND) về việc bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »