Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 09/DAXD Thông báo (số:09/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Liên Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 21/01/2022 Còn
2 07/DAXD Thông báo (số:07/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Xuân Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 19/01/2022 Còn
3 56/UBND Công văn (số:56/UBND) về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022 UBND Huyện Bố Trạch 17/01/2022 Còn
4 01/TTCH Công văn (số:01/TTCH) về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp về/đến địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2022 UBND Huyện Bố Trạch 14/01/2022 Còn
5 01/CĐ-UBND Công điện (số:01/CĐ-UBND) Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bố Trạch UBND Huyện Bố Trạch 07/01/2022 Còn
6 2433/TB-UBND Thông báo (số:2433/TB-UBND) Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021), Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2021) UBND Huyện Bố Trạch 20/12/2021 Còn
7 2429/UBND Công văn (số:2429/UBND) về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi UBND Huyện Bố Trạch 20/12/2021 Còn
8 19/CĐ-UBND Công điện (số:19/CĐ-UBND) Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão RAI UBND Huyện Bố Trạch 17/12/2021 Còn
9 2422/UBND Công văn (số:2422/UBND) Về việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 UBND Huyện Bố Trạch 17/12/2021 Còn
10 09/CT-UBND Chỉ thị (số:09/CT-UBND) Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 UBND Huyện Bố Trạch 14/12/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »