Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 589/UBND Công văn (số: 589/UBND) về việc đăng tải tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 UBND tỉnh Quảng Bình 05/04/2024 Còn
2 608/UBND Công văn (số: 608/UBND) về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 Phòng Nội vụ 03/04/2024 Còn
3 63/GM-UBND Giấy mời (số 63/UBND): Hội nghị bàn các giải pháp tăng thu, điều hành ngân sách năm 2024 UBND Huyện Bố Trạch 02/04/2024 Còn
4 59/GM-UBND Giấy mời (số: 59/GM-UBND): Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bố Trạch UBND Huyện Bố Trạch 27/03/2024 Còn
5 56/GM-UBND Giấy mời (số 56/GM-UBND): Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Huyện Ủy 26/03/2024 Còn
6 50/GM-UBND Giấy mời (số: 50/GM-UBND): Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện triển khai công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi năm 2024 UBND Huyện Bố Trạch 25/03/2024 Còn
7 36/GM-TTHĐND Giấy mời (số: 36/GM-TTHĐND) tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Văn phòng HĐND - UBND 25/03/2024 Còn
8 61/VHTT Công văn (số: 61/VHTT) V/v tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình Phòng Văn hóa - Thông tin 20/03/2024 Còn
9 48/GM-UBND Giấy mời (số: 48/GM-UBND) Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác chuyển đổi số năm 2024 và Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bố Trạch UBND Huyện Bố Trạch 20/03/2024 Còn
10 309/TB-ĐGTS Thông báo (số: 309/TB-ĐGTS) thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Trạch Trung tâm DV đấu giá tài sản 05/03/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »