Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1856a/UBND 16/11/2020 Công văn (số:1856a/UBND) về việc đăng tải nội dung lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến góp ý của nhân dân
2 111/TB-UBND 16/01/2020 Thông báo (Số: 111/TB-UBND) về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bố Trạch
3 2224/UBND 20/12/2018 Công văn (Số: 2224/UBND) về phối hợp điều tra, khảo sát xây dựng bảng giá các loại đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024
4 1430/UBND 18/10/2016 Công văn (Số: 1430\UBND) Về việc tăng cường công tác VSMT sau ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
5 2257/QĐ-UBND 01/07/2016 Quyết định (Số: 2257/QĐ-UBND) Về việc cho hộ gia đình ông, bà Nguyễn Trung Hậu - Hồ Thị Thảo thuê đất thương mại dịch vụ tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
6 592/UBND 05/05/2016 Công văn (Số: 592/UBND) V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2016
7 526 /UBND-TNMT 21/04/2016 Công văn (Số: 256/UBND-TNMT) V/v yêu cầu các địa phương ven biển thu gom xử lý cá chết trôi dạt vào bờ.
8 832 /QĐ-UBND 17/03/2016 Quyết định (Số: 832 /QĐ-UBND) Về việc cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Lê thuê đất thương mại dịch vụ tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
9 501 /QĐ-UBND 29/02/2016 Quyết định (Sô: 501/QĐ-UBND) Về việc Điều chỉnh cho thuê đất nông nghiệp khác tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
10 43 /TB-UBND 14/01/2016 Thông báo (Số: 43/TB-UBND) V/v công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
1 2 »