Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 487/TB-UBND 25/04/2022 Thông báo (số: 487/TB-UBND) kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022
2 522/UBND 13/04/2022 Công văn số: 522/UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2022
3 498/TB-UBND 08/04/2022 Thông báo số 498/TB-UBND về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022
4 541/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định (số: 541/QĐ-UBND) V/v Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện, thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chổ, thủ tục hành chính đặc thù không thực hiện, thủ tục hành chính khuyến khích thực hiện tại Bộ phận Một cửa liên thông cấp huyện
5 307/TB-UBND 09/03/2022 Thông báo (số: 307/TB-UBND) về việc giới thiệu chức danh và chử ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch
6 296/UBND 08/03/2022 Công văn (số: 296/UBND) V/v thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và đánh giá giải quyết TTHC Quý I năm 2022 trên Cổng dịch vụ công tỉnh
7 295/UBND 08/03/2022 Công văn (số: 295/UBND) V/v tăng cường thực hiện phòng chống dịch trước tình hình ca bệnh tăng nhanh
8 03/CĐ-BCĐ 21/02/2022 Công điện (số: 03/CĐ-BCĐ) về việc ứng phó gió mạnh trên biển và rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh
9 186/KH-UBND 16/02/2022 Kế hoạch (số: 186/KH-UBND) năm an toàn giao thông năm 2022
10 02/CĐ-UBND 14/02/2022 Công điện (số:02/CĐ-UBND) về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »