Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 553/TB-UBND 07/04/2021 Thông báo (số: 553/TB-UBND) về việc phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật huyện Bố Trạch
2 533/TB-UBND 05/04/2021 Thông báo (số: 533/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021
3 494/UBND 29/03/2021 Công văn (số: 494/UBND) về việc rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19
4 04/CT-UBND 17/03/2021 Chỉ thị (số: 04/CT-UBND) về việc khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu bò
5 666/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 666/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 08
6 665/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 665/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 07
7 664/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 664/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 06
8 663/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 663/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 05
9 662/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 662/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 04
10 661/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 661/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 03