Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 02/CT-UBND 15/01/2021 Chỉ thị (số: 02/CT-UBND) về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
2 01/CT-UBND 15/01/2021 Chỉ thị (Số:01/CT-UBND) về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19
3 78/QĐ-UBND 14/01/2021 Quyết định (Số: 78/QĐ-UBND) về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
4 71/CTr-UBND 14/01/2021 Chương trình (Số: 71/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2021
5 65/KH-UBND 14/01/2021 Kế hoạch (Số: 65/KH-UBND) thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2021
6 62/UBND 13/01/2021 Công văn (Số:62/UBND) về việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn huyện
7 02/CĐ-UBND 11/01/2021 Công điện (Số:02/CĐ-UBND) về việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, gió mùa Đông Bắc
8 19/KH-UBND 06/01/2021 Kế hoạch (Số:19/KH-UBND) thực hiện Chỉ thị sỗ 41-CT/TƯ ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng
9 01/CĐ-UBND 06/01/2021 Công điện (số: 01/CĐ-UBND) về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19
10 03/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định (Số:03/QĐ-UBND) về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hữu Thái, thường trú tại 166 Tống Duy Tân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (lần đầu)