Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 768/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 768/KH-UBND) tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản
2 767/CTr-UBND 12/05/2021 Chương trình (số: 767/CTr-UBND) phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021
3 766/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 766/KH-UBND) triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
4 765/KH-BCH 12/05/2021 Công văn (số:765/KH-BCH) Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021
5 84/TB-TCD 11/05/2021 Thông báo (số: 84/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
6 740/KH-UBND 07/05/2021 Kế hoạch (số: 740/KH-UBND) kiểm tra về giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
7 732/UBND 06/05/2021 Công văn (số:732/UBND) về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19
8 733/UBND 06/05/2021 Công văn (số:733/UBND) về việc tạm dừng một số hoạt động tham quan du lịch trên địa bàn huyện
9 710/UBND 03/05/2021 Công văn (số:710/UBND) về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
10 :704/UBND 29/04/2021 Công văn (số:704/UBND) về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1454/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh