Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1152/TB-UBND 03/06/2024 Thông báo (số: 1152/TB-UBND) Kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đại Trạch và xã Thanh Trạch năm 2024
2 82/GM-UBND 24/04/2024 Giấy mời (số 82/GM-UBND): Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
3 1178/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định (số: 1178/QĐ-UBND) Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chổ, thủ tục hành chính đặc thù không thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện năm 2024
4 63/GM-UBND 02/04/2024 Giấy mời (số 63/UBND): Hội nghị bàn các giải pháp tăng thu, điều hành ngân sách năm 2024
5 59/GM-UBND 27/03/2024 Giấy mời (số: 59/GM-UBND): Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bố Trạch
6 50/GM-UBND 25/03/2024 Giấy mời (số: 50/GM-UBND): Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện triển khai công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi năm 2024
7 48/GM-UBND 20/03/2024 Giấy mời (số: 48/GM-UBND) Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác chuyển đổi số năm 2024 và Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bố Trạch
8 191/GM-UBND 18/12/2023 Giấy mời (số: 191/GM-UBND) Tham dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý đất đai năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
9 180/GM-UBND 22/11/2023 Giấy mời (số: 180/GM-UBND) Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
10 179/GM-UBND 21/11/2023 Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023 và Sơ kết Đề án Phát triển Nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »