Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2039/QĐ-CT 01/06/2021 Quyết định (số: 2039/QĐ-CT) về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự huyện Bố Trạch
2 895/UBND 01/06/2021 Công văn (số:895/UBND) về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
3 47/QĐ-UBBC 28/05/2021 Quyết định (số:47/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
4 881/UBND 28/05/2021 Công văn (số:881/UBND) về việc nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
5 837/UBND 21/05/2021 Công văn (số: 837/UBND) về việc bổ sung biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19
6 828/TB-UBND 20/05/2021 Thông báo (số: 828/TB-UBND) về việc thay đổi thời gian làm việc
7 800/UBND 17/05/2021 Công văn (số: 800/UBND) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử
8 791/UBND 14/05/2021 Thông báo (số: 791/UBND) về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và bâu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
9 792/UBND 14/05/2021 Công văn (số: 792/UBND) về việc bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch covid-19
10 768/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 768/KH-UBND) tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »