Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2069/UBND 29/10/2021 Công văn (số: 2069/UBND) về việc cách ly, xét nghiệm, di chuyển áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19
2 2052/UBND 28/10/2021 Công văn (số: 2052/UBND) về việc ứng phó với mưa lũ
3 18/CĐ-UBND 17/10/2021 Công điện (số: 18/CĐ-UBND) về việc ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm có thể gây mưa lũ lớn
4 1960/UBND 13/10/2021 Công văn (số: 1960/UBND) về việc điều chỉnh các mức độ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện
5 17/CĐ-UBND 13/10/2021 Công điện (số: 17/CĐ-UBND) về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 (Kompasu)
6 1950/UBND 12/10/2021 Công văn (số: 1950/UBND) về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến từ các vùng nguy cơ thuộc các tỉnh/TP khác
7 16/CĐ-BCĐ 11/10/2021 Công điện (số: 16/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với Bão Kompasu và mưa lũ
8 15/CĐ-BCĐ 08/10/2021 Công điện (số: 15/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
9 1883/UBND 04/10/2021 Công văn (số: 1883/UBND) về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 10/2021
10 1782/UBND 22/09/2021 Công văn (số: 1782/UBND) V/v chuyển trạng thái mới và áp dụng các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 theo từng vùng trên địa bàn huyện
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »