Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1647/UBND
Ngày ký 01/09/2021
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Công văn (số: 1647/UBND) V/v Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Sức khỏe, phòng chống dịch bệnh
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về