Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 478/UBND-NV Công văn (số: 478/UBND-NV) về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính UBND Huyện Bố Trạch 21/03/2023 Còn
2 28/TB-ĐGTH Thông báo (số: 28/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch) Công ty đấu giá Trường Hà 15/03/2023 Còn
3 256/TB-ĐGTS Thông báo (số: 256/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 14/03/2023 Còn
4 440/TB-UBND Thông báo (số: 440/TB-UBND) về việc công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Bố Trạch 13/03/2023 Còn
5 28/TB-DAXD Thông báo (số: 28/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 13/03/2023 Còn
6 27/TB-DAXD Thông báo (số: 27/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 13/03/2023 Còn
7 213/TB-ĐGTS Thông báo (số: 213/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đại Trạch) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 06/03/2023 Còn
8 24/TB-DAXD Thông báo (số: 24/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 02/03/2023 Còn
9 23/TB-DAXD Thông báo (số: 23/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch) Ban chỉ đạo Bảo vệ thi công quốc lộ 1A 02/03/2023 Còn
10 21/TB-DAXD Thông báo (số: 21/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Đại Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 23/02/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »