Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1807/UBND-NV 07/10/2022 Công văn (số: 1807/UBND-NV) về việc tiếp tục phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”
2 1785/HĐP 03/10/2022 Công văn (số: 1785/HĐPB) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2022
3 1562/UBND 30/08/2022 Công văn (số: 1562/UBND) V/v báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Trần Văn Quý
4 1513/UBND 24/08/2022 Công văn (số: 1513/UBND) V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh
5 1507/UBND - KTHT 24/08/2022 Công văn (số: 1507/UBND - KTHT) V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022.
6 1015/UBND 13/06/2022 Công văn (số: 1015/UBND) về việc treo cờ Quốc kỳ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình
7 750/UBND 11/05/2022 Công văn (số: 750/UBND) V/v tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết
8 671/UBND 29/04/2022 Công văn (số: 671/UBND) về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022 trên địa bàn huyện
9 268/UBND 26/04/2022 Công văn (số: 268/UBND) về việc tập trung triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
10 522/UBND 13/04/2022 Công văn số: 522/UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »