Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 837/UBND 21/05/2021 Công văn (số: 837/UBND) về việc bổ sung biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19
2 828/TB-UBND 20/05/2021 Thông báo (số: 828/TB-UBND) về việc thay đổi thời gian làm việc
3 800/UBND 17/05/2021 Công văn (số: 800/UBND) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử
4 791/UBND 14/05/2021 Thông báo (số: 791/UBND) về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và bâu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
5 792/UBND 14/05/2021 Công văn (số: 792/UBND) về việc bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch covid-19
6 768/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 768/KH-UBND) tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản
7 767/CTr-UBND 12/05/2021 Chương trình (số: 767/CTr-UBND) phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021
8 766/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 766/KH-UBND) triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
9 765/KH-BCH 12/05/2021 Công văn (số:765/KH-BCH) Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021
10 84/TB-TCD 11/05/2021 Thông báo (số: 84/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »