Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1428/UBND 04/08/2021 Công văn (số:1428/UBND) về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện
2 1330/UBND 24/07/2021 Công văn (số: 1330/UBND) V/v thực hiện cách ly y tế đối với F2 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống dịch.
3 1316/UBND 23/07/2021 Công văn (số: 1316/UBND) V/v giải quyết công việc, TTHC trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
4 1310/UBND 22/07/2021 Công văn (số:1310/UBND) V/v mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại nhà trọ cho người lao động
5 1312/UBND 22/07/2021 Công văn (số:1312/UBND) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
6 1306/UBND 22/07/2021 Công văn (số: 1306/UBND) V/v khẩn trương rà soát, truy vết, quản lý các công dân tiếp xúc liên quan đến người nhiễm Covid -19 trên địa bàn
7 1301/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo (số: 1301/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
8 1262/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1262/UBND) V/v thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19
9 1261/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1261/UBND) V/v điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19
10 1260/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1260/UBND) V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »