Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1178/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định (số: 1178/QĐ-UBND) Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chổ, thủ tục hành chính đặc thù không thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện năm 2024
2 5065/UBND 24/10/2023 Quyết định (số: 5065/UBND) về việc thu hồi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Vựng và bà Lê Thị Đảnh tại thửa đất số 562, tờ bản đồ số 16 xã Lý Trạch
3 5064/UBND 24/10/2023 Quyết định (số: 5064/UBND) về việc thu hồi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Lê Văn Duyền và bà Lê Thị Rần tại thửa đất số 431, tờ bản đồ số 22 xã Lý Trạch
4 926/QĐ-UBND 31/03/2023 Quyết định (số: 926/QĐ-UBND) Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chổ, thủ tục hành chính đặc thù không thực hiện, thủ tục hành chính khuyến khích thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện
5 3689/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định (số:3689/QĐ-UBND) về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tại thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)
6 3688/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định (số: 3688/QĐ-UBND) về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết phân lô đất tại thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)
7 2504/UBND 24/06/2021 Quyết định (số: 2504/UBND) V/v hủy kết quả công nhận trúng đấu giá QSD đất tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
8 2039/QĐ-CT 01/06/2021 Quyết định (số: 2039/QĐ-CT) về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự huyện Bố Trạch
9 47/QĐ-UBBC 28/05/2021 Quyết định (số:47/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
10 17/QĐ-UBBC 26/04/2021 Quyết định (số: 17/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »