Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 07/DAXD 19/01/2022 Thông báo (số:07/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Xuân Trạch)
2 2433/TB-UBND 20/12/2021 Thông báo (số:2433/TB-UBND) Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021), Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2021)
3 183/TB-DAXD 13/12/2021 Thông báo (số: 183/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Lý Trạch)
4 175/TB-DAXD 08/12/2021 Thông báo (số: 175/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Bắc Trạch)
5 170/TB-DAXD 29/11/2021 Thông báo (số: 170/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Lý Trạch)
6 168/TB-DAXD 26/11/2021 Thông báo (số: 168/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch)
7 167/TB-DAXD 25/11/2021 Thông báo (số: 167/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Bắc Trạch)
8 163/TB-DAXD 18/11/2021 Thông báo (số: 163/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Vạn Trạch)
9 161/TB-DAXD 16/11/2021 Thông báo (số: 161/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch)
10 159/TB-DAXD 15/11/2021 Thông báo (số: 159/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Mỹ Trạch)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »