Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1064/UBND 22/06/2021 Công văn (số: 1064/UBND) V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19
2 1034/UBND 17/06/2021 Công văn (số: 1034/UBND) V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
3 985/UBND 11/06/2021 Công văn (số: 985/UBND) về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
4 963/UBND 08/06/2021 Công văn (số: 963/UBND) V/v tăng cường triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động để sử dụng thẻ BHYT
5 943/UBND 07/06/2021 Công văn (số: 943/UBND) về việc tăng cường rà soát, giám sát người dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19
6 912/UBND 02/06/2021 Công văn (số: 912/UBND) về việc bổ sung, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
7 2039/QĐ-CT 01/06/2021 Quyết định (số: 2039/QĐ-CT) về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự huyện Bố Trạch
8 895/UBND 01/06/2021 Công văn (số:895/UBND) về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
9 47/QĐ-UBBC 28/05/2021 Quyết định (số:47/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
10 881/UBND 28/05/2021 Công văn (số:881/UBND) về việc nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »