Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1659/TB-UBND 04/09/2021 Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
2 1647/UBND 01/09/2021 Công văn (số: 1647/UBND) V/v Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3 1611/UBND 26/08/2021 Công văn (số: 1611/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg
4 1604/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1604/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5 1599/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1599/UBND) về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ, khu vực chợ cá, bến cá, thuyền cá trên địa bàn
6 1593/UBND 24/08/2021 Công văn (số: 1593/UBND) về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
7 1543/UBND 20/08/2021 Công văn (số: 1543/UBND) về việc bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
8 1528/UBND 19/08/2021 Công văn (số: 1528/UBND) về việc thông báo kế hoạch đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
9 1522/UBND 18/08/2021 Công văn (số: 1522/UBND) về việc cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19
10 3689/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định (số:3689/QĐ-UBND) về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tại thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »