Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1528/UBND 19/08/2021 Công văn (số: 1528/UBND) về việc thông báo kế hoạch đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
2 1522/UBND 18/08/2021 Công văn (số: 1522/UBND) về việc cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19
3 3689/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định (số:3689/QĐ-UBND) về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tại thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)
4 3688/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định (số: 3688/QĐ-UBND) về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết phân lô đất tại thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)
5 1428/UBND 04/08/2021 Công văn (số:1428/UBND) về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện
6 1330/UBND 24/07/2021 Công văn (số: 1330/UBND) V/v thực hiện cách ly y tế đối với F2 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống dịch.
7 1316/UBND 23/07/2021 Công văn (số: 1316/UBND) V/v giải quyết công việc, TTHC trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
8 1310/UBND 22/07/2021 Công văn (số:1310/UBND) V/v mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại nhà trọ cho người lao động
9 1312/UBND 22/07/2021 Công văn (số:1312/UBND) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
10 1306/UBND 22/07/2021 Công văn (số: 1306/UBND) V/v khẩn trương rà soát, truy vết, quản lý các công dân tiếp xúc liên quan đến người nhiễm Covid -19 trên địa bàn
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »