Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2299/KH-BCĐ 02/12/2021 Kế hoạch (số:2299/KH-BCĐ) V/v bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
2 2282/UBND 30/11/2021 Công văn (số: 2282/UBND) V/v quy định tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn
3 2222/UBND 22/11/2021 Công văn (số: 2222/UBND) V/v triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử, quản lý thông tin người vào ra đơn vị bằng mã vuông QR và ứng dụng PC-Covid
4 2208/UBND 19/11/2021 Công văn (số:2208/UBND) V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tượng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19
5 2105/UBND 03/11/2021 Công văn (số:2105/UBND) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2021
6 2069/UBND 29/10/2021 Công văn (số: 2069/UBND) về việc cách ly, xét nghiệm, di chuyển áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19
7 2052/UBND 28/10/2021 Công văn (số: 2052/UBND) về việc ứng phó với mưa lũ
8 18/CĐ-UBND 17/10/2021 Công điện (số: 18/CĐ-UBND) về việc ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm có thể gây mưa lũ lớn
9 1960/UBND 13/10/2021 Công văn (số: 1960/UBND) về việc điều chỉnh các mức độ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện
10 17/CĐ-UBND 13/10/2021 Công điện (số: 17/CĐ-UBND) về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 (Kompasu)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »