Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 478/UBND-NV 21/03/2023 Công văn (số: 478/UBND-NV) về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
2 440/TB-UBND 13/03/2023 Thông báo (số: 440/TB-UBND) về việc công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
3 12/CT-UBND 27/12/2022 Chỉ thị (Số: 12/CT-UBND) Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
4 2427/TB-UBND 27/12/2022 Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5 2427/TB-UBND 27/12/2022 Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
6 2425/UBND 06/12/2022 Công văn (số: 2425/UBND) về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023
7 4730/QĐ-CT 08/11/2022 Quyết định (số: 4730/QĐ-CT) về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
8 1807/UBND-NV 07/10/2022 Công văn (số: 1807/UBND-NV) về việc tiếp tục phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”
9 1785/HĐP 03/10/2022 Công văn (số: 1785/HĐPB) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2022
10 12/CĐ-UBND 27/09/2022 Công điện (số: 12/CĐ-UBND) về việc tập trung ứng phó với bão số 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »