Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 608/UBND 03/04/2024 Công văn (số: 608/UBND) về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025
2 999/TB-UBND 15/06/2020 UBND huyện thông báo (số:999/TB-UBND) kết quả xét tuyển viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020
3 09/TB-NV 24/03/2020 Thông báo (số:09/TB-NV) về việc hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
4 02/TB-HĐ 26/12/2019 Thông báo (Số:02/TB-HĐ) thời gian, địa điểm và danh sách những người tham dự phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên
5 2182/KH-UBND 20/12/2019 Kế hoạch (số: 2182/KH-UBND) xét tuyển đặc cách giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS
6 5620/QĐ-CT 16/12/2019 Quyết định (Số:5620/QĐ-CT) về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức Giáo viên Tiểu học năm 2019
7 2010/TB-UBND 21/11/2019 Thông báo (Số:2010/TB-UBND) Kết quả xét tuyển viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2019
8 1840/TB-UBND 28/10/2019 Thông báo (Số 1840/TB/UBND) về thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Giáo viên
9 1252 /UBND 13/09/2016 Công văn (Số: 1252 /UBND) V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản biên chế đợt 01 năm 2016
10 02 /TB-HĐXT 21/08/2016 Thông báo (Số: 02 /TB-HĐXT) Kết quả xét tuyển viên chức giáo viên
1 2 3 »