Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 935/TB-UBND 18/05/2023 Thông báo (Số: 935/TB-UBND) về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã
2 932/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch (Số: 932/KH-UBND) tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023
3 09/TB-BQLCC 12/05/2023 Thông báo (số: 09/TB-BQLCC) tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Ban quản lý các công trình cộng huyện Bố Trạch
4 713/TB-UBND 17/04/2023 Thông báo (số: 713/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023
5 926/QĐ-UBND 31/03/2023 Quyết định (số: 926/QĐ-UBND) Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chổ, thủ tục hành chính đặc thù không thực hiện, thủ tục hành chính khuyến khích thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện
6 478/UBND-NV 21/03/2023 Công văn (số: 478/UBND-NV) về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
7 440/TB-UBND 13/03/2023 Thông báo (số: 440/TB-UBND) về việc công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
8 12/CT-UBND 27/12/2022 Chỉ thị (Số: 12/CT-UBND) Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
9 2427/TB-UBND 27/12/2022 Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
10 2427/TB-UBND 27/12/2022 Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »