Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/CĐ-UBND
Ngày ký 14/02/2022
Người ký Nguyễn Văn Thủy
Trích yếu nội dung Công điện (số:02/CĐ-UBND) về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao
Lĩnh vực Sức khỏe, phòng chống dịch bệnh
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về