Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 186/VP 06/12/2021 Công văn (số: 186/VP) V/v điều chỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021
2 2282/UBND 30/11/2021 Công văn (số: 2282/UBND) V/v quy định tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn
3 2222/UBND 22/11/2021 Công văn (số: 2222/UBND) V/v triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử, quản lý thông tin người vào ra đơn vị bằng mã vuông QR và ứng dụng PC-Covid
4 2208/UBND 19/11/2021 Công văn (số:2208/UBND) V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tượng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19
5 2105/UBND 03/11/2021 Công văn (số:2105/UBND) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2021
6 2069/UBND 29/10/2021 Công văn (số: 2069/UBND) về việc cách ly, xét nghiệm, di chuyển áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19
7 2052/UBND 28/10/2021 Công văn (số: 2052/UBND) về việc ứng phó với mưa lũ
8 1960/UBND 13/10/2021 Công văn (số: 1960/UBND) về việc điều chỉnh các mức độ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện
9 1950/UBND 12/10/2021 Công văn (số: 1950/UBND) về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến từ các vùng nguy cơ thuộc các tỉnh/TP khác
10 1883/UBND 04/10/2021 Công văn (số: 1883/UBND) về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 10/2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »