Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1960/UBND 13/10/2021 Công văn (số: 1960/UBND) về việc điều chỉnh các mức độ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện
2 1950/UBND 12/10/2021 Công văn (số: 1950/UBND) về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến từ các vùng nguy cơ thuộc các tỉnh/TP khác
3 1883/UBND 04/10/2021 Công văn (số: 1883/UBND) về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 10/2021
4 1782/UBND 22/09/2021 Công văn (số: 1782/UBND) V/v chuyển trạng thái mới và áp dụng các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 theo từng vùng trên địa bàn huyện
5 1753/UBND 20/09/2021 Công văn (số: 1753/UBND) V/v tổ chức dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện ảnh hưởng củadịch bệnh Covid-19
6 1689/UBND 08/09/2021 Công văn (số: 1689/UBND) V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7 1678/UBND 07/09/2021 Công văn (số: 1678/UBND) về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
8 1647/UBND 01/09/2021 Công văn (số: 1647/UBND) V/v Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9 1611/UBND 26/08/2021 Công văn (số: 1611/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg
10 1604/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1604/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »