Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1785/HĐP
Ngày ký 03/10/2022
Người ký Nguyễn Hữu Hồng
Trích yếu nội dung Công văn (số: 1785/HĐPB) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2022
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về