Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 522/UBND 13/04/2022 Công văn số: 522/UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2022
2 296/UBND 08/03/2022 Công văn (số: 296/UBND) V/v thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và đánh giá giải quyết TTHC Quý I năm 2022 trên Cổng dịch vụ công tỉnh
3 295/UBND 08/03/2022 Công văn (số: 295/UBND) V/v tăng cường thực hiện phòng chống dịch trước tình hình ca bệnh tăng nhanh
4 94/UBND 21/01/2022 Công văn (số:94/UBND) về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
5 56/UBND 17/01/2022 Công văn (số:56/UBND) về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022
6 01/TTCH 14/01/2022 Công văn (số:01/TTCH) về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp về/đến địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2022
7 2429/UBND 20/12/2021 Công văn (số:2429/UBND) về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
8 2422/UBND 17/12/2021 Công văn (số:2422/UBND) Về việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022
9 2339/UBND 07/12/2021 Công văn (số: 2339/UBND) Về việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
10 số: 2335/UBND 07/12/2021 Công văn (số: 2335/UBND) V/v đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử trong lĩnh vực KBNN
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »