Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 963/UBND 08/06/2021 Công văn (số: 963/UBND) V/v tăng cường triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động để sử dụng thẻ BHYT
2 943/UBND 07/06/2021 Công văn (số: 943/UBND) về việc tăng cường rà soát, giám sát người dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19
3 912/UBND 02/06/2021 Công văn (số: 912/UBND) về việc bổ sung, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
4 895/UBND 01/06/2021 Công văn (số:895/UBND) về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
5 881/UBND 28/05/2021 Công văn (số:881/UBND) về việc nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
6 837/UBND 21/05/2021 Công văn (số: 837/UBND) về việc bổ sung biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19
7 800/UBND 17/05/2021 Công văn (số: 800/UBND) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử
8 792/UBND 14/05/2021 Công văn (số: 792/UBND) về việc bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch covid-19
9 732/UBND 06/05/2021 Công văn (số:732/UBND) về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19
10 733/UBND 06/05/2021 Công văn (số:733/UBND) về việc tạm dừng một số hoạt động tham quan du lịch trên địa bàn huyện
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »