Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1767/UBND 04/11/2020 Công văn (số:1767/UBND) về việc chủ động ứng phó hoàn lưu bảo số 10 và không khí lạnh
2 1746/UBND 02/11/2020 Công văn (Số: 1746/UBND) về việc triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19
3 1691/UBND 21/10/2020 Công văn (số:1691/UBND) Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các khu vực có mái ta luy dương, mái ta luy âm, các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất
4 11/CĐ-UBND 21/10/2020 Công điện (số:11/CĐ-UBND) về việc khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ
5 1686/UBND-NN 18/10/2020 Công văn (số:1686/UBND-NN) về việc khẩn trương di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn
6 1673/UBND 15/10/2020 Công văn (số:1673/UBND) về việc thực hiện quy định thời gian làm việc mùa đông
7 1542/UBND 22/09/2020 Công văn (số:1542/UBND) về việc nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
8 1455/HĐPB 07/09/2020 Công văn (số:1455/HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 9/2020
9 1432/UBND 02/09/2020 Công văn (số: 1432/UBND) về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
10 1418/UBND 31/08/2020 Công văn (số:1418/UBND) về việc đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »