Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1354/UBND 20/08/2020 Công văn (số: 1354/UBND) về việc tăng cường quản lý, giám sát công dân Bố Trạch trở về từ vùng dịch để phòng, chống dịch Covid-19
2 1282/HĐPB 05/08/2020 Công văn (số: 1282/HĐPB) về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2020
3 1269/HĐPB 03/08/2020 Công văn (số: 1269/HĐPB) về việc V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 8/2020
4 1262/UBND 31/07/2020 Công văn (số: 1262/UBND) về việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19
5 1229/UBND 28/07/2020 Công văn (số: 1229/UBND) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19
6 1206/UBND 26/07/2020 Công văn (số: 1206/UBND) về việc rà soát, thực hiện cách ly y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Bình
7 1127/HĐPB 08/07/2020 Công văn (số: 1127/HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 7/2020
8 :941/HĐPB 04/06/2020 Công văn (số:941/HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6/2020
9 935/UBND 03/06/2020 Công văn (số:935/UBND) về việc tổ chức rà soát, chạy thử các chức năng trên Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
10 931/UBND-TNMT 02/06/2020 Công văn (số:931/UBND-TNMT) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn huyện
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »