Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1330/UBND 24/07/2021 Công văn (số: 1330/UBND) V/v thực hiện cách ly y tế đối với F2 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống dịch.
2 1316/UBND 23/07/2021 Công văn (số: 1316/UBND) V/v giải quyết công việc, TTHC trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
3 1310/UBND 22/07/2021 Công văn (số:1310/UBND) V/v mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại nhà trọ cho người lao động
4 1312/UBND 22/07/2021 Công văn (số:1312/UBND) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
5 1306/UBND 22/07/2021 Công văn (số: 1306/UBND) V/v khẩn trương rà soát, truy vết, quản lý các công dân tiếp xúc liên quan đến người nhiễm Covid -19 trên địa bàn
6 1262/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1262/UBND) V/v thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19
7 1261/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1261/UBND) V/v điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19
8 1260/UBND 16/07/2021 Công văn (số: 1260/UBND) V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa
9 1203/UBND 09/07/2021 Công văn (số: 1203/UBND) về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn huyện.
10 1101/UBND 25/06/2021 Công văn (số: 1101/UBND) V/v tăng cường quản lý các nhà hàng, quán ăn, Trạm xăng dầu, xe khách liên tỉnh trên tuyến quốc lộ
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »