Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1599/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1599/UBND) về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ, khu vực chợ cá, bến cá, thuyền cá trên địa bàn
2 1593/UBND 24/08/2021 Công văn (số: 1593/UBND) về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
3 1543/UBND 20/08/2021 Công văn (số: 1543/UBND) về việc bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
4 1528/UBND 19/08/2021 Công văn (số: 1528/UBND) về việc thông báo kế hoạch đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
5 1522/UBND 18/08/2021 Công văn (số: 1522/UBND) về việc cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19
6 1428/UBND 04/08/2021 Công văn (số:1428/UBND) về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện
7 48/PTP 03/08/2021 Công văn (số:48/PTP) về việc đề nghị đăng tải tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử huyện Bố Trạch
8 1330/UBND 24/07/2021 Công văn (số: 1330/UBND) V/v thực hiện cách ly y tế đối với F2 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống dịch.
9 1316/UBND 23/07/2021 Công văn (số: 1316/UBND) V/v giải quyết công việc, TTHC trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
10 1310/UBND 22/07/2021 Công văn (số:1310/UBND) V/v mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại nhà trọ cho người lao động
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »