Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1782/UBND 22/09/2021 Công văn (số: 1782/UBND) V/v chuyển trạng thái mới và áp dụng các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 theo từng vùng trên địa bàn huyện
2 1753/UBND 20/09/2021 Công văn (số: 1753/UBND) V/v tổ chức dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện ảnh hưởng củadịch bệnh Covid-19
3 1689/UBND 08/09/2021 Công văn (số: 1689/UBND) V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 1678/UBND 07/09/2021 Công văn (số: 1678/UBND) về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
5 1647/UBND 01/09/2021 Công văn (số: 1647/UBND) V/v Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6 1611/UBND 26/08/2021 Công văn (số: 1611/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg
7 1604/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1604/UBND) V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8 1599/UBND 25/08/2021 Công văn (số: 1599/UBND) về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ, khu vực chợ cá, bến cá, thuyền cá trên địa bàn
9 1593/UBND 24/08/2021 Công văn (số: 1593/UBND) về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
10 1543/UBND 20/08/2021 Công văn (số: 1543/UBND) về việc bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »