Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 494/UBND 29/03/2021 Công văn (số: 494/UBND) về việc rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19
2 297/ HĐPB 01/03/2021 Công văn (số: 297/ HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2021
3 235/UBND 10/02/2021 Công văn (số: 235/UBND) về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
4 217/UBND 04/02/2021 Công văn (số: 217/UBND) về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
5 189/UBND 03/02/2021 Công văn (Số: 189/UBND) thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
6 174/UBND 30/01/2021 Công văn (số: 174/UBND) về việc áp dụng các biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch Covid-19
7 160/UBND 28/01/2021 Công văn (số: 160/UBND) về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
8 62/UBND 13/01/2021 Công văn (Số:62/UBND) về việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn huyện
9 2046/UBND 17/12/2020 Công văn (số: 2046/UBND) về việc dỡ bỏ cách ly y tế đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch Covid-19
10 1936/UBND 01/12/2020 Công văn (số: 1936/UBND) về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »