Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 217/UBND 04/02/2021 Công văn (số: 217/UBND) về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
2 189/UBND 03/02/2021 Công văn (Số: 189/UBND) thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
3 174/UBND 30/01/2021 Công văn (số: 174/UBND) về việc áp dụng các biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch Covid-19
4 160/UBND 28/01/2021 Công văn (số: 160/UBND) về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
5 62/UBND 13/01/2021 Công văn (Số:62/UBND) về việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn huyện
6 2046/UBND 17/12/2020 Công văn (số: 2046/UBND) về việc dỡ bỏ cách ly y tế đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch Covid-19
7 1936/UBND 01/12/2020 Công văn (số: 1936/UBND) về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19
8 1856a/UBND 16/11/2020 Công văn (số:1856a/UBND) về việc đăng tải nội dung lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến góp ý của nhân dân
9 1813/UBND 12/11/2020 Công văn (số:1813/UBND) về việc chủ động ứng phó bão số 13 và đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão
10 1793/UBND 09/11/2020 Công văn (số:1793/UBND) về việc hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" do Bộ Tư pháp tổ chức
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »