Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 710/UBND 03/05/2021 Công văn (số:710/UBND) về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
2 :704/UBND 29/04/2021 Công văn (số:704/UBND) về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1454/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh
3 688/UBND 27/04/2021 Công văn (số: 688/UBND) về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4 675/UBND 23/04/2021 Công văn (số: 675/UBND) về việc thực hiện quy định thời gian làm việc mùa hè
5 :673/UBND-NN 23/04/2021 Công văn (số:673/UBND-NN) về việc triển khai Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường
6 668/UBND-KTHT 23/04/2021 Công văn (số:668/UBND-KTHT) về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021
7 634/UBND 20/04/2021 Công văn (số:634/UBND) về việc thực hiện các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 406/QĐ-TTg
8 494/UBND 29/03/2021 Công văn (số: 494/UBND) về việc rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19
9 297/ HĐPB 01/03/2021 Công văn (số: 297/ HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2021
10 235/UBND 10/02/2021 Công văn (số: 235/UBND) về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »