Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 106/TB-DAXD 16/08/2021 Thông báo (Số:106/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
2 103/TB-DAXD 12/08/2021 Thông báo (Số:103/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hòa Trạch)
3 102/TB-DAXD 12/08/2021 Thông báo (Số:102/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lâm Trạch)
4 93/TB-DAXD 03/08/2021 Thông báo (số: 93/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TT Hoàn Lão)
5 66/TB-TTHĐND 22/07/2021 Thông báo (số: 66/TB-TTHĐND) Hoãn tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
6 1301/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo (số: 1301/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7 81/TB-DAXD 21/07/2021 Thông báo (Số:81/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (TT Hoàn Lão)
8 1198/TB-UBND 09/07/2021 Thông báo (số: 1198/TB-UBND) về việc công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
9 70/TB-DAXD 30/06/2021 Thông báo (số: 70/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đại Trạch)
10 112/TB-TCD 28/06/2021 Thông báo (số:112/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »