Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 84/TB-TCD 11/05/2021 Thông báo (số: 84/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
2 43/TB-DAXD 06/05/2021 Thông báo (số: 43/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Thanh Trạch)
3 698/TB-UBND 28/04/2021 Thông báo (số: 698/TB-UBND) kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về văn hóa, thể thao và liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4 677/TB-UBND 26/04/2021 Thông báo (số: 677/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
5 39/TB-DAXD 19/04/2021 Thông báo (Số:39/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
6 38/TB-DAXD 14/04/2021 Thông báo (Số:38/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
7 37/TB-DAXD 12/04/2021 Thông báo (số: 37/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thị trấn Phong Nha)
8 553/TB-UBND 07/04/2021 Thông báo (số: 553/TB-UBND) về việc phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật huyện Bố Trạch
9 533/TB-UBND 05/04/2021 Thông báo (số: 533/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021
10 Số:36/TB-DAXD 31/03/2021 Thông báo (Số:36/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »