Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 13/DAXD 15/02/2022 Thông báo (số:13/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hải Phú)
2 09/TB-VP 09/02/2022 Thông báo (số:09/TB-VP) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022
3 11/TB-DAXD 27/01/2022 Thông báo (số: 11/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Xuân Trạch)
4 07/TB-VP 21/01/2022 Thông báo (số:07/TB-VP) về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bố Trạch
5 93/UBND 21/01/2022 Thông báo (Số: 93/UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
6 09/DAXD 21/01/2022 Thông báo (số:09/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Liên Trạch)
7 07/DAXD 19/01/2022 Thông báo (số:07/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Xuân Trạch)
8 2433/TB-UBND 20/12/2021 Thông báo (số:2433/TB-UBND) Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021), Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2021)
9 183/TB-DAXD 13/12/2021 Thông báo (số: 183/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Lý Trạch)
10 175/TB-DAXD 08/12/2021 Thông báo (số: 175/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Bắc Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »