Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2427/TB-UBND 27/12/2022 Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
2 2427/TB-UBND 27/12/2022 Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
3 211/TB-ĐGTH 10/11/2022 Thông báo (số: 211/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
4 235/TB-DAXD 09/11/2022 Thông báo (số: 235/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
5 02/TB-HĐXT 09/11/2022 Thông báo (số: 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
6 206/TB-ĐGTH 07/11/2022 Thông báo (số: 206/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
7 200/TB-ĐGTH 03/11/2022 Thông báo (số: 200/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
8 760/TB-ĐGTS 02/11/2022 Thông báo (số: 760/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
9 138/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 138/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
10 137/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 137/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Thanh Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »