Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 111/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (số: 111/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Hòa Trạch)
2 110/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (số: 110/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lâm Trạch)
3 107/TB-DAXD 16/08/2021 Thông báo (Số:107/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phúc Trạch)
4 106/TB-DAXD 16/08/2021 Thông báo (Số:106/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
5 103/TB-DAXD 12/08/2021 Thông báo (Số:103/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hòa Trạch)
6 102/TB-DAXD 12/08/2021 Thông báo (Số:102/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lâm Trạch)
7 93/TB-DAXD 03/08/2021 Thông báo (số: 93/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TT Hoàn Lão)
8 66/TB-TTHĐND 22/07/2021 Thông báo (số: 66/TB-TTHĐND) Hoãn tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
9 1301/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo (số: 1301/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
10 81/TB-DAXD 21/07/2021 Thông báo (Số:81/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (TT Hoàn Lão)
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »