Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 582/TB-ĐGTS 14/09/2022 Thông báo (số:582/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Vạn Trạch)
2 110/TB-DAXD 13/09/2022 Thông báo (số: 110/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phúc Trạch)
3 106/TB-DAXD 05/09/2022 Thông báo (số: 106/TB-DAXD) về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn (vòng 2) đối với những thí sinh đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức và dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch
4 80/TB-VP 29/08/2022 Thông báo (số: 80/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022
5 103/TB-DAXD 26/08/2022 Thông báo (số: 103/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đồng Trạch)
6 100/TB-DAXD 26/08/2022 Thông báo (số: 100/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Vạn Trạch)
7 1534/TB-UBND 26/08/2022 Thông báo (số: 1534/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm 2022
8 1516/TB-UBND 24/08/2022 Thông báo (số: 1516/TB-UBND) V/v tổ chức Lễ viếng và dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ; Chương trình đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Thông báo này thay cho Giấy mời)
9 153/DAXD 04/08/2022 Thông báo (số: 153/DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hòa Trạch)
10 82/TB-DAXD 28/07/2022 Thông báo (số: 82/TB-DAXD) tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »