Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 51/VP-TC 29/03/2021 Thông báo (số: 51/VP-TCD) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021
2 29/TB-DAXD 22/03/2021 Thông báo (số:29/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đồng Trạch)
3 03/TB-UBBC 19/02/2021 Thông báo (số:03/TB-UBBC) về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2021-2026
4 27/VP-TCD 17/02/2021 Thông báo (Số: 27/VP-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
5 18/TB-DAXD 03/02/2021 Thông báo (số: 18/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Sơn Lộc và xã Tây Trạch)
6 08/TB-TTHĐND 25/01/2021 Thông báo (số: 08/TB-TTHĐND) nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021) HĐND huyện khóa XVIII
7 134/TB-UBND 25/01/2021 Thông báo (Số:134/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
8 13/TB-DAXD 25/01/2021 Thông báo (số: 13/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch)
9 112/TB-UBND 22/01/2021 Thông báo (Số:112/TB-UBND) về việc điều chỉnh thời gian và tổ chức Lễ phát động trồng cây Tết Tân Sửu năm 2021 của huyện (Thông báo này thay cho Giấy mời)
10 10/TB-DAXD 20/01/2021 Thông báo (số: 10/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »