Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 66/TB-DAXD 23/06/2021 Thông báo (Số:66/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đại Trạch)
2 64/TB-DAXD 21/06/2021 Thông báo (Số:64/TB-DAXD) về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
3 63/TB-DAXD 18/06/2021 Thông báo (Số:63/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
4 52/TB-DAXD 27/05/2021 Thông báo (số: 52/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Sơn Lộc)
5 51/TB-DAXD 26/05/2021 Thông báo (số: 51/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TT Hoàn Lão)
6 101/TB-TCD 25/05/2021 Thông báo (số: 101/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
7 828/TB-UBND 20/05/2021 Thông báo (số: 828/TB-UBND) về việc thay đổi thời gian làm việc
8 50/TB-DAXD 18/05/2021 Thông báo (Số:50/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (TT Hoàn Lão)
9 791/UBND 14/05/2021 Thông báo (số: 791/UBND) về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và bâu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
10 47/TB-DAXD 14/05/2021 Thông báo (Số:47/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »