Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 38/TB-DAXD 28/04/2022 Thông báo (số 38/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hưng Trạch)
2 36/DAXD 28/04/2022 Thông báo (số:36/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
3 37/TB-DAXD 27/04/2022 Thông báo (số:37/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phú Định)
4 27/TB-TTHĐND 27/04/2022 Thông báo (số: 27/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2022
5 28/TB-VP 26/04/2022 Thông báo (số: 28/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022
6 625/TB-UBND 25/04/2022 Thông báo (số: 625/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022
7 487/TB-UBND 25/04/2022 Thông báo (số: 487/TB-UBND) kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022
8 72/TB-ĐGTH 18/04/2022 Thông báo (số 72/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
9 28/TB-DAXD 12/04/2022 Thông báo (số:28/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hưng Trạch)
10 498/TB-UBND 08/04/2022 Thông báo số 498/TB-UBND về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »