Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 124/TB-DAXD 28/09/2021 Thông báo (số: 124/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch)
2 123/TB-DAXD 27/09/2021 Thông báo (Số:123/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
3 121/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (Số:121/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đồng Trạch)
4 20/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (Số:120/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hải Phú)
5 119/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (số: 119/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Phúc Trạch)
6 118/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (số: 118/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Nam Trạch)
7 1659/TB-UBND 04/09/2021 Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
8 114/TB-DAXD 27/08/2021 Thông báo (số: 114/TB-DAXD) V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
9 08/TB-TCD 27/08/2021 Thông báo (số 08/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
10 112/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (Số:112/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hải Phú)
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »