Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 06/CĐ-BCH 06/10/2020 Công điện (số: 06/CĐ-BCH) Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện
2 04/CĐ-BCH 16/09/2020 Công điện (số:04/CĐ-BCH) phòng chống lụt bão
3 03/CĐ-UBND 09/06/2020 Công điện (số: 03/CĐ-UBND) Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
4 01/CĐ-UBND 27/01/2020 Công điện (Số:01/CĐ-UBND) về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Crona gây ra
5 04/CĐ-BCĐ 28/08/2019 Công điện (Số:04/CĐ-BCĐ) của Chủ tịch UBND huyện về phòng chống ứng phó với cơn bão số 4
6 03/CĐ-UBND 02/08/2019 Công điện (Số:03/CĐ-UBND) về việc tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.
7 06/CĐ-UBND 18/09/2018 Công điện (Số: 06/CĐ-UBND) Về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi vào huyện Bố Trạch
8 05/CĐ-UBND 18/07/2018 Công điện (Số: 05/CĐ-UBND) V/v thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
9 01/CĐ-UBND 26/01/2018 Công điện (Số: 01/CĐ-UBND) Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
10 09 /CĐ-CT 14/09/2017 Công điện (Số: 09 /CĐ-CT) Về việc chủ động đối phó với bão số 10
« 1 2 3 4 5 6 7 »