Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 09 /CĐ-CT
Ngày ký 14/09/2017
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công điện (Số: 09 /CĐ-CT) Về việc chủ động đối phó với bão số 10
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về