Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/CĐ-UBND
Ngày ký 26/01/2018
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công điện (Số: 01/CĐ-UBND) Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
Lĩnh vực Công việc
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về