Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 09/CĐ-UBND 16/06/2016 Về việc hỗ trợ tìm kiếm phi công mất tích trên máy bay SU30 số hiệu 8585 bay huấn luyện tại khu vực Đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bị mất liên lạc vào lúc 7h29 phút ngày 14/6/2016
2 06 /CĐ - UBND 04/05/2016 Công điện (Số: 06/CĐ-UBND) Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng bảo vệ lúa Đông Xuân 2015-2016
3 03/CĐ-UBND 05/02/2016 Công điện (Số: 03/CĐ-UBND) Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
4 04/CĐ-BCH 14/09/2015 Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 03
5 02 /CĐ-CT 19/06/2014 Công điện (Số 02/CĐ-CT) Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
6 01/CĐ-CT 20/02/2014 Công điện (số 01/CĐ-CT) của UBND huyện v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng cúm gia cầm lây sang người
7 19/CĐ-UBND 10/11/2013 Công điện (số 19/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v tiếp tục triển khai phòng chống cơn bão số 14 (10/11/2013)
8 18 /CĐ-UBND 08/11/2013 Công điện (số 18/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v chủ động đối phó với cơn bão số 14 (8/11/2013)
9 17/CĐ-UBND 14/10/2013 Công điện (số 17/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v chủ động đối phó với cơn bão số 11 (14/10/2013)
10 16 /CĐ-BCH 13/10/2013 Công điện (số 16/CĐ-BCH) của Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện v/v chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 11 (14h ngày 13/10/2013)
« 1 2 3 4 5 6 7 »