Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 05/CĐ-UBND
Ngày ký 18/07/2018
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công điện (Số: 05/CĐ-UBND) V/v thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
Lĩnh vực Thực hiện nhiệm vụ
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về: