Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 03/CĐ-BCĐ 21/02/2022 Công điện (số: 03/CĐ-BCĐ) về việc ứng phó gió mạnh trên biển và rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh
2 02/CĐ-UBND 14/02/2022 Công điện (số:02/CĐ-UBND) về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao
3 01/CĐ-UBND 07/01/2022 Công điện (số:01/CĐ-UBND) Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bố Trạch
4 19/CĐ-UBND 17/12/2021 Công điện (số:19/CĐ-UBND) Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão RAI
5 18/CĐ-UBND 17/10/2021 Công điện (số: 18/CĐ-UBND) về việc ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm có thể gây mưa lũ lớn
6 17/CĐ-UBND 13/10/2021 Công điện (số: 17/CĐ-UBND) về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 (Kompasu)
7 16/CĐ-BCĐ 11/10/2021 Công điện (số: 16/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với Bão Kompasu và mưa lũ
8 15/CĐ-BCĐ 08/10/2021 Công điện (số: 15/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
9 14/CĐ-BCĐ 08/09/2021 Công điện (số: 14/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với cơn bão CONSON và mưa lớn
10 3/CĐ-UBND 06/09/2021 Công điện (số: 13/CĐ-UBND) về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
1 2 3 4 5 6 »