Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 04/CĐ-BCĐ
Ngày ký 28/08/2019
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Công điện (Số:04/CĐ-BCĐ) của Chủ tịch UBND huyện về phòng chống ứng phó với cơn bão số 4
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về